Chat » Vietnam (change)
20-07-03 16:40:34
avari_tn: Ai có đồ bỏ ko cho xin đi
7 days ago

avari_tn: Hello ae
11 days ago

mins: Mọi ng ít chat nhỉ
12 days ago

vgtvuong24: -valentine-
18 days ago

mins: Ở đâu
19 days ago

mins: @oblivia: lấy
19 days ago

oblivia: "Oblivia Newton" Gog's Avenger guard [Uncommon]
"Oblivia Newton" Gog's Gothic shield [Uncommon]
"Oblivia Newton" Gog's Greaves
19 days ago

oblivia: @mins: lấy ko

"Oblivia Newton" Barbarian's Warmonger (V)
"Oblivia Newton" Barbarian's Yew wand (IV) [Rare]
19 days ago

mins: Đá quý ở map nào vậy bạn
21 days ago

edrichuter: mấy ô vẫn còn nghịch cái này cơ à
22 days ago

mins: Thông báo #59 là j vậy ?
23 days ago

oblivia: @mins: nạp
34 days ago

mins: Ko vào đc
35 days ago

loc204: @mins: pvp server
36 days ago

mins: Danh đự kiếm thế nào vậy ?
36 days ago

loc204: Giant Forest Turtle - Basic (0)
Giant Forest Turtle
Congratulations! You KILLED Giant Forest Turtle!
Experience: +749.30 million
Got item! Recipe of Spellbinder
750
41 days ago

acmavirus: đi lính rồi....chowiu gì nữa %%
48 days ago

sagegrind: Oải vc
53 days ago

negative-zero: Teach me Vietnam
57 days ago

sasuke1510: Lần up này đã thật. Free quá nhiều chế độ
60 days ago

sasuke1510: Lần up này đã thật. Free quá nhiều chế độ
60 days ago

paladin0: 🚌💨💨💨🏃😂
65 days ago

j-o-k-e-r: Ơ thằng tú đụ
65 days ago

locvip: locvip
Diamond
Level 130 Death Angel Necromancer

Seen today @ Gaia #1
Black Bulls

Ranking: #250
65 days ago

-blacknight-: Tui chơi mấy game kia chán chê rùi quay lại game thời đồ đá đây nek 😂😂😂
65 days ago