Chat » Vietnam (change)
20-08-06 17:38:42
juno: Ừ. Đã từng là huyền thoại, 10 năm rồi.
1 day ago

tonightbb: Vẫn còn ng cơ à
1 day ago

racker: 😶😶😑😑😪😪🙁😙🤔🤔😳😳😆😆😍😝
3 days ago

racker: Giờ muốn trở lại lúc đó mà không được . Ký ức mãi còn
3 days ago

racker: Trước cầm con nokia cày xuyên đêm ae ạ 😍
3 days ago

zkyy: Đã từng :)))))
5 days ago

zkyy: Game này đã từng là huyền thoại với tôi...
5 days ago

-pr3dat0r-: ...
5 days ago

racker: k có ma nào luôn 😆
7 days ago

racker:
7 days ago

avari_tn: Ai có đồ bỏ ko cho xin đi
41 days ago

avari_tn: Hello ae
45 days ago

mins: Mọi ng ít chat nhỉ
46 days ago

vgtvuong24: -valentine-
53 days ago

mins: Ở đâu
53 days ago

mins: @oblivia: lấy
53 days ago

oblivia: "Oblivia Newton" Gog's Avenger guard [Uncommon]
"Oblivia Newton" Gog's Gothic shield [Uncommon]
"Oblivia Newton" Gog's Greaves
54 days ago

oblivia: @mins: lấy ko

"Oblivia Newton" Barbarian's Warmonger (V)
"Oblivia Newton" Barbarian's Yew wand (IV) [Rare]
54 days ago

mins: Đá quý ở map nào vậy bạn
56 days ago

edrichuter: mấy ô vẫn còn nghịch cái này cơ à
56 days ago

mins: Thông báo #59 là j vậy ?
57 days ago

oblivia: @mins: nạp
68 days ago

mins: Ko vào đc
69 days ago

loc204: @mins: pvp server
70 days ago

mins: Danh đự kiếm thế nào vậy ?
71 days ago