Trò chuyện » Vietnam (thay đổi)
20-04-07 13:51:15
-blacknight-: Bạn chơi sever đó ít người chơi lắm qua sever 1 đi
3 giờ trước

avari682: Cái uniconrn's cuộn giấy ma thuật dùng làm gì thế
4 giờ trước

avari682: Đá thần ở map nào thế mọi ng
4 giờ trước

hieudj321: Ae VN ai cần giúp đỡ gì thì pm mình.... giúp được mình cũng méo giúp đâu kaka
20 giờ trước

hieudj321: Ae VN ai `n�ۈ�p�1$xn�H��0�HZH�p�1$X�0�ZH�1$p�[��p�1$p�H�
21 giờ trước

hieudj321: Đá tôi nhiều lắm
22 giờ trước

avari: Ai chỉ tôi kiếm đá thần với
22 giờ trước

admjg: ai có rune tir không cho mình xin 4 cái với
1 ngày trước

locvip: Quest
1 ngày trước

locvip: Kilgor
Kilgor
My people are grateful for you!
You were rewarded with +100 skill points.
« Back
1 ngày trước

hieudj321: Nạp tín dụng hay sao được +100 skill points vậy locvip
1 ngày trước

hieudj321: :R
1 ngày trước

locvip: Grundatin
Grundatin
Thank you so much!
You were rewarded with +100 skill points.
« Back
1 ngày trước

locvip: Dandanstran
Dandanstran
Thank you so much!
You were rewarded with +100 skill points.
« Back
1 ngày trước

locvip: @hieudj321: ngon 😋
1 ngày trước

hieudj321: Lỡ tay nhấn "use" vậy là ra đi Jewel of armor (V) (T_T) Ôi 250c của tôi!!!
1 ngày trước

locquan: Amazon's Soul Quiver (VI)
[Uncommon]
Got item! Amazon's Soul Quiver (VI) [Uncommon]
2 ngày trước

locvip: Strength: 7,266 (100) +67%
Dexterity: 9,128 (150) +67%
Endurance: 3,522 (100)
Wisdom: 12,157 (100) +88%
Damage: 45,833-53,689 +67%
Armor: 7,768 +88%
Prot. from Air: 50%
Prot. from Water: 50%
Life leech: 68% +67%
2 ngày trước

locvip: @black-goku: cho vay đồ ko :D
3 ngày trước

locvip: @admjg: entranted spiring grifin cliffs
3 ngày trước

admjg: @locvip: Kiếm đá quý ở map nào vậy
4 ngày trước

admjg: @locvip:
4 ngày trước

juno: @black-goku: lol
4 ngày trước

black-goku: Cho vay c lãi suất thấp cho ng muốn làm giàu
4 ngày trước

juno: ae ai có rec of warsong quiver epic or mysthic k
7 ngày trước