Chat » Vietnam (change)
20-08-13 20:40:41
hell_fire: @juno: chỉ nhuwxngn người sinh ra từ thế kỷ trước mới nhớ được huyền thoại hào hùng của hell_fire và leg0las(juno) =))
6 days ago

juno: Ừ. Đã từng là huyền thoại, 10 năm rồi.
8 days ago

tonightbb: Vẫn còn ng cơ à
8 days ago

racker: 😶😶😑😑😪😪🙁😙🤔🤔😳😳😆😆😍😝
10 days ago

racker: Giờ muốn trở lại lúc đó mà không được . Ký ức mãi còn
11 days ago

racker: Trước cầm con nokia cày xuyên đêm ae ạ 😍
11 days ago

zkyy: Đã từng :)))))
12 days ago

zkyy: Game này đã từng là huyền thoại với tôi...
12 days ago

-pr3dat0r-: ...
12 days ago

racker: k có ma nào luôn 😆
14 days ago

racker:
14 days ago

avari_tn: Ai có đồ bỏ ko cho xin đi
48 days ago

avari_tn: Hello ae
52 days ago

mins: Mọi ng ít chat nhỉ
53 days ago

vgtvuong24: -valentine-
60 days ago

mins: Ở đâu
60 days ago

mins: @oblivia: lấy
60 days ago

oblivia: "Oblivia Newton" Gog's Avenger guard [Uncommon]
"Oblivia Newton" Gog's Gothic shield [Uncommon]
"Oblivia Newton" Gog's Greaves
61 days ago

oblivia: @mins: lấy ko

"Oblivia Newton" Barbarian's Warmonger (V)
"Oblivia Newton" Barbarian's Yew wand (IV) [Rare]
61 days ago

mins: Đá quý ở map nào vậy bạn
63 days ago

edrichuter: mấy ô vẫn còn nghịch cái này cơ à
64 days ago

mins: Thông báo #59 là j vậy ?
64 days ago

oblivia: @mins: nạp
75 days ago

mins: Ko vào đc
76 days ago

loc204: @mins: pvp server
77 days ago