Cập nhật
Giữ lại dấu vết của tất cả cập nhật!
Thông tin phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện các cập nhật trong tương lai. Xin cảm ơn!
[!] [Elfame] Competition Round is HERE! 35 hôm trước
 (Đánh giá: 5.00)
Đọc các bình luận (11)
18-12-20 01:54:47
[!] How is X-mas Event? 37 hôm trước
 (Đánh giá: 4.68)
Đọc các bình luận (25)
18-12-17 23:01:22
[!] Exp Boosts & More Ranked Enemies 40 hôm trước
 (Đánh giá: 4.69)
Đọc các bình luận (13)
18-12-14 23:03:55
[!] X-mas Event Rewards Announced! 40 hôm trước
 (Đánh giá: 4.64)
Đọc các bình luận (11)
18-12-14 15:19:15
[!] [EVENT] X-mas! 41 hôm trước
 (Đánh giá: 4.64)
Đọc các bình luận (14)
18-12-13 23:59:01
[!] [Gaia] Edeus & Xydall Quests in Aurora! 42 hôm trước
 (Đánh giá: 4.36)
Đọc các bình luận (14)
18-12-12 20:36:45
[!] [POLL] The Decision 42 hôm trước
 (Đánh giá: 4.04)
Đọc các bình luận (28)
18-12-12 16:53:26
[!] [POLL] What Should We Do? 44 hôm trước
 (Đánh giá: 4.88)
Đọc các bình luận (59)
18-12-10 22:44:41
[!] Krampus Challenge & New PvP/Arena Seasons! 44 hôm trước
 (Đánh giá: 4.17)
Đọc các bình luận (12)
18-12-10 22:26:43
[!] [Martis PvP] 44th Round is OVER! 49 hôm trước
 (Đánh giá: 4.00)
Đọc các bình luận (13)
18-12-05 17:55:37
» Tiếp theo
« Trở lại