Panibagong pangyayari
Panatilihing nakatutok sa mga pagbabago!
Ang iyong katugunan ay makakatulong upang mapagbuti pa ang mga susunod na pagbabago. Salamat!
[!] [Gaia #1] Your Suggestions/Ideas Kahapon
 (Marka: 4.71)
Basahin ang mga komento (28)
19-07-16 19:59:42
[!] Important Warning Kahapon
 (Marka: 5.00)
Basahin ang mga komento (13)
19-07-16 19:15:04
[!] [Gaia PvP] Round #49 is OVER! Kahapon
 (Marka: 4.43)
Basahin ang mga komento (7)
19-07-16 11:52:34
[!] [Gaia PvP] Balance Changes 26 araw na lumipas
 (Marka: 4.25)
Basahin ang mga komento (20)
19-06-21 16:52:41
[!] [Gaia PvP] Registration is OPEN! 29 araw na lumipas
 (Marka: 3.63)
Basahin ang mga komento (19)
19-06-18 22:53:59
[!] [Gaia] Ideas for Classes Balance 46 araw na lumipas
 (Marka: 4.68)
Basahin ang mga komento (38)
19-05-31 23:22:22
[!] Empyrean Challenge! 47 araw na lumipas
 (Marka: 3.22)
Basahin ang mga komento (23)
19-05-31 19:27:12
[!] [Martis PvP] Round #48 is OVER! 47 araw na lumipas
 (Marka: 3.43)
Basahin ang mga komento (14)
19-05-31 15:15:55
» Susunod