-dragon--dragon-
Diamond
Level 125 Supreme Druid

Đã xem hôm nay @ Gaia #1
 👑DRAGON WARRIORS👑 
» Vật nuôi
Quests:  52
Đơn vị đã bị giết:  7,872
Chiến thắng:  26
Thua:  123
Nhiệm vụ:  0
Class Ranking:  #14
Ngôn ngư:
Quốc gia: Christmas Island
Lần đăng nhập cuối: 2019-09-18 16:43
Đăng ký: 2017-09-15 09:49