3va
Diamond
Level 81 Troll Male

Đã xem 4 hôm trước @ Terra PvP
 V 
Rank: #51
Rewards
» Vật nuôi
Quests:  82
Đơn vị đã bị giết:  13,021
Chiến thắng:  10
Thua:  50
Ngôn ngư:
Quốc gia: -
Lần đăng nhập cuối: 2019-01-20 06:33
Đăng ký: 2019-01-07 07:26