_bvb_
Level 81 Tu sĩ

Đã xem hôm nay @ Gaia #1
» Vật nuôi
Quests:  189
Đơn vị đã bị giết:  14,652
Chiến thắng:  357
Thua:  62
Nhiệm vụ:  0
Máy chủ #2 xếp hạng.:  #32
Ngôn ngư:
Quốc gia: -
Lần đăng nhập cuối: 2019-09-19 02:51
Đăng ký: 2019-09-02 04:20