aniki9
Diamond
Level 100 Hiệp sĩ

Đã xem hôm nay @ Gaia PvP
Rank: #22
Rewards
Hiệp sĩ: #6
Rewards
» Vật nuôi
Quests:  405
Giết chết hôm nay:  111
Đơn vị đã bị giết:  28,720
Chiến thắng:  4
Thua:  27
Ngôn ngư:
Quốc gia: India
Lần đăng nhập cuối: 2019-04-22 10:29
Đăng ký: 2019-04-01 07:38