artweed
Diamond
Level 75 Tu sĩ

Đã xem hôm nay @ Gaia #1
 Young rappers and strays 
» Vật nuôi
Quests:  94
Đơn vị đã bị giết:  5,678
Chiến thắng:  34
Thua:  50
Nhiệm vụ:  0
Máy chủ #2 xếp hạng.:  #43
Ngôn ngư:
Quốc gia: -
Lần đăng nhập cuối: 2019-09-18 09:27
Đăng ký: 2019-08-29 00:24