bandit-ban
Diamond
Level 142 Supreme Necromancer

Đã xem hôm nay @ Gaia #1
 🔘🔘◀ℹ▶🔘🔘 
Nothing Left ~ AiLD waiting .. ... ....
» Vật nuôi
Quests:  184
Đơn vị đã bị giết:  185,619
Chiến thắng:  86
Thua:  41
Nhiệm vụ:  2
Máy chủ #2 xếp hạng.:  #102
Ngôn ngư:
Quốc gia: Philippines
Lần đăng nhập cuối: 2018-12-19 15:58
Đăng ký: 2016-10-15 15:37