dalex
Moderator
Level 85 Barbarian

Seen 2 araw na lumipas @ Gaia #1
 Freedom Fighters 

facebook.com/Prohosam :)
Quests:  3
Napatay na kalaban:  1,145
Nagwaging laban:  34
Natalong laban:  70
Gawain:  6
Wika:
Bansa: Egypt
Huling login: 2019-10-16 20:31
Rehistrasyon: 2011-01-11 13:54