friendzy
Level 67 Người hùng

Đã xem hôm nay @ Gaia #1
 ✴✴DarkSoldiers✴✴ 
Use your Poke'dex to find out.
» Vật nuôi
Quests:  98
Đơn vị đã bị giết:  11,904
Chiến thắng:  0
Thua:  0
Nhiệm vụ:  0
Ngôn ngư:
Quốc gia: Philippines
Lần đăng nhập cuối: 2019-02-16 05:12
Đăng ký: 2016-01-16 06:14