frosti
Diamond
Level 141 Quỷ Vương Diablo

Đã xem hôm nay @ Gaia #1
 the lost boys 

Server #2 Winner #23
Server #2 Winner #8
❄️❄️Just Chilln❄️❄️
» Vật nuôi
Quests:  138
Đơn vị đã bị giết:  154,895
Chiến thắng:  75
Thua:  12
Nhiệm vụ:  0
Máy chủ #2 xếp hạng.:  #2
Ngôn ngư:
Quốc gia: -
Lần đăng nhập cuối: 2019-09-19 05:55
Đăng ký: 2013-10-30 13:56