hell_fire
Level 127 Death Assassin

Seen 2 araw na lumipas @ Gaia #1
 Young rappers and strays 

.
Quests:  1
Napatay na kalaban:  34,663
Nagwaging laban:  224
Natalong laban:  158
Gawain:  1
Wika:
Bansa: Viet Nam
Huling login: 2020-02-25 20:38
Rehistrasyon: 2012-07-18 10:39