ice_dragon-
Diamond
Level 84 Dwarf Male

Đã xem 2 hôm trước @ Martis PvP
 Poor people 
Rank: #20
Rewards
Dwarf: #3
» Vật nuôi
Quests:  39
Đơn vị đã bị giết:  2,192
Chiến thắng:  197
Thua:  116
Ngôn ngư:
Quốc gia: -
Lần đăng nhập cuối: 2019-05-21 15:01
Đăng ký: 2019-05-01 20:46