ionx
Diamond
Level 90 Thợ săn

Đã xem hôm nay @ Gaia PvP
 😀😁😂🤣😃😄😅😆 
Rank: #38
Rewards
Thợ săn: #9
Rewards
» Vật nuôi
Quests:  201
Đơn vị đã bị giết:  8,952
Chiến thắng:  16
Thua:  41
Ngôn ngư:
Quốc gia: -
Lần đăng nhập cuối: 2019-04-22 01:10
Đăng ký: 2019-04-09 17:10