kurasigama
Level 57 Thầy đồng

Đã xem 8 hôm trước @ Gaia #1
 The Protectors 

» Vật nuôi
Quests:  9
Đơn vị đã bị giết:  1,783
Chiến thắng:  0
Thua:  0
Nhiệm vụ:  0
Ngôn ngư:
Quốc gia: -
Lần đăng nhập cuối: 2018-12-11 16:40
Đăng ký: 2018-12-03 10:50