redclaw
Diamond
Level 137 Supreme Barbarian

Đã xem hôm nay @ Gaia #1
 ®~OakHeart~® 

InboxSupreme Barbarian!    dreamer:Congratulations!You became #1 Barbarian in Warriors league!You are upgraded to Supreme Barbarian ________________________________________ -tr4x3x-: I dont have true friends even in real life they only call me when I have money Reply
» Vật nuôi
Quests:  105
Giết chết hôm nay:  1,664
Đơn vị đã bị giết:  43,005
Chiến thắng:  52
Thua:  102
Nhiệm vụ:  0
Class Ranking:  #10
Ngôn ngư:
Quốc gia: Philippines
Lần đăng nhập cuối: 2018-12-19 17:32
Đăng ký: 2018-07-07 20:31