rivis5
Level 72 Troll Male

Đã xem 2 hôm trước @ Martis #1
» Vật nuôi
Quests:  100
Đơn vị đã bị giết:  6,986
Chiến thắng:  1
Thua:  2
Máy chủ #2 xếp hạng.:  #62
Ngôn ngư:
Quốc gia: Poland
Lần đăng nhập cuối: 2019-07-15 16:09
Đăng ký: 2019-06-26 12:46