ryoushi
Diamond
Level 133 Supreme Death Angel

Đã xem hôm nay @ Gaia #1
 Heroic 

¤Nothing Special¤ new goal become a Diablo
» Vật nuôi
Quests:  125
Giết chết hôm nay:  3,052
Đơn vị đã bị giết:  98,849
Chiến thắng:  19
Thua:  19
Nhiệm vụ:  17
Ngôn ngư:
Quốc gia: Zambia
Lần đăng nhập cuối: 2018-12-19 17:37
Đăng ký: 2014-07-14 03:19