strikerz
Diamond
Level 135 Supreme Death Angel

Đã xem 3 hôm trước @ Gaia #1
 Heroic 

On Fire !!!
» Vật nuôi
Quests:  1092
Đơn vị đã bị giết:  70,657
Chiến thắng:  17
Thua:  5
Nhiệm vụ:  3
Ngôn ngư:
Quốc gia: Indonesia
Lần đăng nhập cuối: 2018-12-15 21:32
Đăng ký: 2015-09-26 19:50