xxx_shazam_xxx
Level 95 Tu sĩ

Đã xem hôm nay @ Gaia #1
 >[DRAGONS_CASTLE] 

» Vật nuôi
Quests:  348
Đơn vị đã bị giết:  27,061
Chiến thắng:  2
Thua:  7
Nhiệm vụ:  0
Máy chủ #2 xếp hạng.:  #18
Class Ranking:  #4
Ngôn ngư:
Quốc gia: Christmas Island
Lần đăng nhập cuối: 2019-07-17 14:40
Đăng ký: 2019-06-23 21:10