Trò chuyện » Afrikaans (thay đổi)
24-06-13 23:41:17
-orochimaru: org
hitam
14 ngày trước

-moonlight-: 1st
180 ngày trước

-moonlight-: Lets start again
180 ngày trước

nanikore: 21tahun
390 ngày trước

ayang: 11tahun
534 ngày trước

r0xieee: 6th
649 ngày trước

bash_explosion: 5th
773 ngày trước

naga_siren: 9
860 ngày trước

vanitas: 4th
937 ngày trước

bararenda: 3rd
1051 ngày trước

sannnn: 2st
1070 ngày trước

pentatone: 1st
1070 ngày trước