Chat » Vietnam (change)
20-11-30 16:37:45
savage_: hmm
24 days ago

sungjinwoo: @mtcave:
46 days ago

sungjinwoo: Có nhớ
48 days ago

mtcave: Không nhớ tát chết đó
60 days ago

mtcave: @sungjinwoo: này còn nhớ nhỏ này không
60 days ago

sasuke1510: Chào bà con
67 days ago

edrichuter: Nghỉ đc r mấy ô ơi
69 days ago

juno: 3rd
72 days ago

sungjinwoo: 2nd
73 days ago

-iu-: 1st
75 days ago