Chat » Vietnam (change)
20-11-23 18:45:41
savage_: hmm
17 days ago

sungjinwoo: @mtcave:
39 days ago

sungjinwoo: Có nhớ
41 days ago

mtcave: Không nhớ tát chết đó
53 days ago

mtcave: @sungjinwoo: này còn nhớ nhỏ này không
53 days ago

sasuke1510: Chào bà con
60 days ago

edrichuter: Nghỉ đc r mấy ô ơi
63 days ago

juno: 3rd
65 days ago

sungjinwoo: 2nd
66 days ago

-iu-: 1st
68 days ago