Chat » Vietnam (change)
23-06-04 09:42:57
racker: quên cách chơi r ae :D
4 days ago

hell_fire: hello
14 days ago

taivn3007: @hanayoki: vào bang hội ko
60 days ago

racker: Quá ghê gớm
61 days ago

florentino: ;P
61 days ago

racker: :(
63 days ago

racker: :P
63 days ago

racker: :D
64 days ago

hell_fire: https://discord.gg/RP4ukxcu
71 days ago

acma_virus: @taivn3008: hey
72 days ago

hanayoki: gửi link dc đi.
có cho xin ảnh souce
72 days ago

hell_fire: discord để vào discuss hay showcase thôi, còn game chỗ khác
73 days ago

hanayoki: làm 1 con discord bot cũng đc đó
73 days ago

hell_fire: đang build 1 game tương tự như này lấy chủ đề diablo luôn, ae có hứng thú tui gửi link discord
74 days ago

racker: :D
75 days ago

racker: chúc ae tất cả nhé
75 days ago

racker: vô tình vào . tròn 5 năm luôn
75 days ago

racker: 20/03/2018
20/03/2023
75 days ago

taivn3008: @ayang: ??
80 days ago

ayang: Nguyen
80 days ago

taivn3008: Roi nè
81 days ago

taivn3008: ban có muôn xem ac thg em mình moi tao ko?
81 days ago

taivn3008: Nhung nó choi trên google hoac cung có thê tai dê choi là game : arras.io
81 days ago

taivn3008: tui se gioi thiêu môt game cung rât hay cho moi nguoi choi.
81 days ago

taivn3008: Cuôi cùng mình cung có thê nhan tin duoc và cung giao dich duoc luôn.
81 days ago