Panibagong pangyayari
Panatilihing nakatutok sa mga pagbabago!
Ang iyong katugunan ay makakatulong upang mapagbuti pa ang mga susunod na pagbabago. Salamat!
[!] [Gaia PvP #106] Path to Celestial City - Celestial Crystal Dragon! 21 araw na lumipas
 (Marka: 2.50)
Basahin ang mga komento (14)
24-06-02 18:00:00
[!] [Gaia PvP #105] Round Is OVER! 30 araw na lumipas
 (Marka: 3.33)
Basahin ang mga komento (9)
24-05-24 17:38:09
[!] Regarding The Previous Arena Event 48 araw na lumipas
 (Marka: 3.38)
Basahin ang mga komento (8)
24-05-06 07:33:35
[!] [Gaia PvP #105] Path to Celestial City - Celestial Rust Dragon! 54 araw na lumipas
 (Marka: 4.71)
Basahin ang mga komento (7)
24-04-30 18:00:00
[!] [Gaia PvP #104] Round Is OVER! 63 araw na lumipas
 (Marka: 4.85)
Basahin ang mga komento (13)
24-04-21 16:03:06
[!] [Gaia PvP #104] The LAST Round of These Dragons! 84 araw na lumipas
 (Marka: 3.00)
Basahin ang mga komento (12)
24-03-31 21:55:00
[!] [Gaia PvP #103] Round Is OVER! 90 araw na lumipas
 (Marka: 2.88)
Basahin ang mga komento (16)
24-03-25 12:11:05
[!] [Gaia PvP #103] Another Death Angels Round! 115 araw na lumipas
 (Marka: 4.00)
Basahin ang mga komento (21)
24-02-29 19:30:00
[!] [Gaia PvP] Ideas Welcome! 119 araw na lumipas
 (Marka: 4.27)
Basahin ang mga komento (22)
24-02-25 21:35:41
[!] [Gaia PvP #102] Round Is OVER! 120 araw na lumipas
 (Marka: 4.00)
Basahin ang mga komento (7)
24-02-24 17:25:05
» Susunod