Black Dragon RPG
Addictive Text-Based Fantasy MMORPG!

Tên truy nhập:
Mật khẩu:

Quên mật khẩu?
Kết nối bằng tài khoản FaceBook!
Facebook
Chưa đăng ký?
Android App!
Thật vui khi thấy bạn ở đây! mong rằng bạn sẽ tận hưởng trò chơi này cũng như chúng tôi đã cố gắng tạo nên nó.

Để bắt đầu, xem qua trang thông tin cá nhân của bạn và làm quen với nhân vật của mình và chỉ số nhân vật. Tiếp theo hãy đến phần túi dồ và mang vào những trang bị có trong túi đồ của bạn. Bây giờ bạn có thể chiên vài con quái rồi! Vào Bản đồ, điều khiển nhân vật của bạn ra khỏi thành phố ban đầu và đánh trận đầu tiên. Hả, không dể lắm à? Đừng lo! Lúc đầu thì hơi khó nhưng rồi bạn sẽ mạnh hơn và sẵn sàng khám phá thêm về thế giới kì diệu này!
Về trò chơi
Phiên bản:
Touch | Di động