babyduck
Level 85 Thiên thần Thợ săn

Đã xem hôm qua @ Gaia #1
 🌟BLACKDRAGON WARRIORS🌟 
👋👋👋👋👋👋
» Vật nuôi
Quests:   130
Đơn vị đã bị giết:   20,567
Chiến thắng:   9
Thua:   77
Nhiệm vụ:   0
Máy chủ #2 xếp hạng.:   #62
Ngôn ngư:
Quốc gia: -
Lần đăng nhập cuối: 2024-04-22 01:26
Đăng ký: 2024-03-25 13:24