butty
Diamond
Level 160 Quỷ Vương Diablo

Đã xem 2 hôm trước @ Gaia #1
 👑DRAGON WARRIORS👑 
Rank: #57
Server #2 Winner #83
Server #2 Winner #82
Alamut = X rec
Amazon = charm
Assasin =
Barb = Ms & gems
Conflux = runes
Druid =
Enroth = quest items
House = piece & craft
Kreegan = crafted
Krewlod = recipe
Paladin = x clue
Pontus = stam
» Vật nuôi
Quests:   110
Đơn vị đã bị giết:   48,923
Chiến thắng:   23
Thua:   16
Nhiệm vụ:   0
Máy chủ #2 xếp hạng.:   #10
Class Ranking:   #1
Ngôn ngư:
Quốc gia: -
Lần đăng nhập cuối: 2023-06-01 20:34
Đăng ký: 2022-05-08 03:31