celestite
Diamond
Level 101 Thiên thần Tu sĩ

Đã xem hôm nay @ Gaia #1
 🌟CELESTIAL_CITY🌟 

Rank: #3487
Prepare for glory!
Dandanstran Thank you so much!
Kilgor My people are grateful for you!
Breeder Korgyn
Dragon Reaper Pet was successfully adopted!
My Dragon Reaper is named
Clementine of CELESTIAL_CITY
» Vật nuôi
Quests:   115
Đơn vị đã bị giết:   16,060
Chiến thắng:   0
Thua:   0
Nhiệm vụ:   0
Máy chủ #2 xếp hạng.:   #7
Ngôn ngư:
Quốc gia: Bhutan
Lần đăng nhập cuối: 2024-05-24 20:24
Đăng ký: 2024-05-01 08:49