deadbeat
Level 93 Thiên thần Hiệp sĩ

Đã xem hôm qua @ Gaia #1
 🌟BLACKDRAGON WARRIORS🌟 
» Vật nuôi
Quests:   90
Đơn vị đã bị giết:   34,984
Chiến thắng:   0
Thua:   9
Nhiệm vụ:   0
Máy chủ #2 xếp hạng.:   #47
Ngôn ngư:
Quốc gia: -
Lần đăng nhập cuối: 2024-04-21 17:22
Đăng ký: 2024-03-30 23:11