excal
Diamond
Level 108 Thầy đồng

Đã xem 243 hôm trước @ Gaia #1
 Erebor kingdom 
Rank: #2327
🎲
» Vật nuôi
Quests:   136
Đơn vị đã bị giết:   42,008
Chiến thắng:   3
Thua:   2
Nhiệm vụ:   0
Máy chủ #2 xếp hạng.:   #23
Class Ranking:   #4
Ngôn ngư:
Quốc gia: -
Lần đăng nhập cuối: 2023-09-28 23:32
Đăng ký: 2023-07-05 04:48