godreturns
Diamond
Level 190 Quỷ Vương Diablo

Đã xem hôm qua @ Gaia #1
 👑DRAGON WARRIORS👑 
Rank: #3
Server #2 Winner #62
Server #2 Winner #57
----
» Vật nuôi
Quests:   80
Đơn vị đã bị giết:   349,880
Chiến thắng:   12
Thua:   375
Nhiệm vụ:   2
Class Ranking:   #11
Ngôn ngư:
Quốc gia: India
Lần đăng nhập cuối: 2023-06-03 01:53
Đăng ký: 2017-11-29 07:17