s0rri
Diamond
Level 133 Supreme Death Angel

Đã xem hôm nay @ Gaia #1
 Rebels with a cause 

Rank: #323
I'm oops on s1 or dooza for all old school players
» Vật nuôi
Quests:  499
Đơn vị đã bị giết:  73,776
Chiến thắng:  34
Thua:  125
Nhiệm vụ:  17
Máy chủ #2 xếp hạng.:  #44
Class Ranking:  #6
Ngôn ngư:
Quốc gia: United States
Lần đăng nhập cuối: 2021-12-02 09:25
Đăng ký: 2015-11-27 19:21