sadovaya_lampa
Level 106 Thiên thần Sát thủ

Đã xem hôm qua @ Gaia #1
 🇯🇵Fluffy Paradise🇮🇩 
Rank: #2512
Barbarian = recipe
Druid = gem rune
Kreegan = piece n crafted
Paladin = elixer charm jewel
Necromancer = ms
» Vật nuôi
Quests:   93
Đơn vị đã bị giết:   84,789
Chiến thắng:   15
Thua:   35
Nhiệm vụ:   0
Máy chủ #2 xếp hạng.:   #9
Ngôn ngư:
Quốc gia: -
Lần đăng nhập cuối: 2024-04-21 17:12
Đăng ký: 2024-03-28 10:47