shadow_monarch
Diamond
Level 123 Thầy đồng

Đã xem hôm nay @ Gaia #1
 ☪ₐΤε𝝅ρⅰιιₐ𝝅ς 

Rank: #595
MURIEL

SUNG_JIN_WOO
HUNTER_RANK_S
SOUTH_OF_KOREA
IN_MANWA_SOLO_LEVELING

何をしているの? 日本語をはなしてください
» Vật nuôi
Quests:  180
Giết chết hôm nay:  227
Đơn vị đã bị giết:  24,515
Chiến thắng:  13
Thua:  9
Nhiệm vụ:  0
Máy chủ #2 xếp hạng.:  #41
Class Ranking:  #6
Ngôn ngư:
Quốc gia: Japan
Lần đăng nhập cuối: 2021-09-26 03:07
Đăng ký: 2021-09-09 10:33