sons_212
Diamond
Level 82 Thiên thần Thầy đồng

Đã xem hôm qua @ Gaia #1
 🌟BLACKDRAGON WARRIORS🌟 
» Vật nuôi
Quests:   20
Đơn vị đã bị giết:   6,601
Chiến thắng:   0
Thua:   31
Nhiệm vụ:   0
Máy chủ #2 xếp hạng.:   #64
Ngôn ngư:
Quốc gia: -
Lần đăng nhập cuối: 2024-04-21 14:44
Đăng ký: 2024-03-31 13:56