u_s_a_
Level 107 Thợ săn

Đã xem hôm nay @ Gaia #1

Rank: #1746
List of bullying at early game :) thelastnecro -aichi- just revenge
» Vật nuôi
Quests:  140
Đơn vị đã bị giết:  31,555
Chiến thắng:  79
Thua:  59
Nhiệm vụ:  0
Máy chủ #2 xếp hạng.:  #13
Class Ranking:  #6
Ngôn ngư:
Quốc gia: -
Lần đăng nhập cuối: 2021-09-26 00:55
Đăng ký: 2021-09-03 12:15