uciha-sardi
Level 109 Hiệp sĩ

Đã xem hôm nay @ Gaia #1

Rank: #1587
» Vật nuôi
Quests:  130
Đơn vị đã bị giết:  13,436
Chiến thắng:  12
Thua:  18
Nhiệm vụ:  0
Máy chủ #2 xếp hạng.:  #5
Class Ranking:  #1
Ngôn ngư:
Quốc gia: -
Lần đăng nhập cuối: 2021-09-25 17:21
Đăng ký: 2021-09-04 10:41