ultra_instinct
Diamond
Level 156 Supreme Death Angel

Đã xem hôm nay @ Gaia #1
 ✨.☪øʂmīç Førƈēʂ.✨ 

Rank: #35
Thank You sir Dreamer for hearing me out^^ also tnx to alphawolf, royal_sponge, n0tistime, 19jay97 and to all of my friends in Bd!
__________________________________________________________
Dragonstone quest: 5/5
Conflux quest: 5/5
Aurora quest: 0/4
Antagarich quest: 0/?
__________________________________________________________
dreamer: Congratulations!
You have been awarded +1250 Honor for finishing as #3 in Sun Wukong Challenge Champions league!
__________________________________________________________
SDA
2020-10-28 08:15:41 Uʅƚɾα Iɳʂƚιɳƈƚ (f2p)
» Vật nuôi
Quests:  259
Đơn vị đã bị giết:  41,301
Chiến thắng:  229
Thua:  81
Nhiệm vụ:  1
Máy chủ #2 xếp hạng.:  #40
Class Ranking:  #9
Ngôn ngư:
Quốc gia: Italy
Lần đăng nhập cuối: 2021-12-02 18:01
Đăng ký: 2020-08-25 04:39